Ingmar Bergman Competition

Ingmar Bergman var hedersordförande för Göteborg Film Festival fram till sin bortgång 2007. Tillsammans med honom instiftade festivalen ett internationellt filmpris till en debutant som i sin film behandlar en i vid bemärkelse existentiell tematik och som har ett dynamiskt eller experimentellt förhållande till de filmiska uttrycksmedlen. Bland filmskaparna som tilldelats priset för sina tidiga verk finns Andrea Arnold, Alice Rohrwacher, Pietro Marcello och Derek Cianfrance.