Focus: Homecoming

I Focus: Homecoming undersöker vi vilka berättelser om hemkomst som filmskapare intresserar sig för i denna tid och sätter ljus på samtidens hemkänslor.

Focus Homecoming: Shorts

Konstverken flyttar från konsthallen till biografrummet för det första samarbetet mellan Göteborg International Biennial for Contemporary Art och Göteborg Film Festival. Konstvideorna, utvalda av João Laia, curator för konstbiennalen 2023, undersöker socio-naturliga sammanhang som manifesterar något slags förnimmelse av hemma. Olika föreställningar om kroppar, samhällsgrupperingar och släkter förkroppsligar olika exempel på begreppet hemma, i fem konstverk som alla undersöker sätt att finna tillhörighet.