Seminarier

Göteborgsepoker: En resa genom arkiven

Festivalens populära programpunkt Göteborgsepoker lämnar biografen och åker på resa i regionen.

På Göteborgs stadsmuseum visas för första gången nydigitaliserade filmer om byggnationerna av Älvsborgsbron och Tingstadstunneln. På Landsarkivet skildras den omtvistade rivningen av Östra Nordstan i Göteborg, i Lars Ulvenstams upprörande tidsdokument Dom spränger i min stad i mitt hjärta, från 1965. På Bohusläns museum visas två filmer där en Tiger-kostym blir till och tändstickor tänds på två av Uddevallas största fabriker under 1930-talets andra hälft. Visningarna genomförs i samarbete med forskningsprojektet ”Filmens Göteborg under 1900-talet: Rörliga bilder av en stad i förändring”, som finansieras av Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond.

Visningsinformation:

Älvsborgsbron och Tingstadstunneln blir till
Längd: 34,17
Plats: Foajén, Göteborgs stadsmuseum
Tid: 15:00, 25/1-27/1 och 29/1-1/2

Dom spränger i min stad i mitt hjärta
Längd: 34,15
Plats: Landsarkivet i Göteborg
Tid: Filmen visas kontinuerligt 25/1 - 4/2

Uddevalla tändsticksfabrik och Schwartzman & Nordströms
Längd: 7+15 min
Plats: Bohusläns museum
Tid: Filmen visas kontinuerligt 25/1 - 4/2

Plats & tid

torsdag 24 januari 10:00 - 17:00