Seminarier

Fokus: Nationalism – Bilder av nationen och nationalistiska bilder

Som de senaste hundra årens dominerande konstform har filmen varit central för att formulera idéer om vad nationen är och vilka som hör hemma i den. Ett tydligt nationalistiskt exempel är John W. Brunius monumentala epos Karl XII, som initierades av högt uppsatta militärer för att stärka den svenska nationalkänslan. Men det finns också andra mer oavsiktliga sätt, som cementerar bilden av ett land. Här diskuterar filmforskarna Anne Bachmann och Sanjin Pejkovic och regissörerna Maryam Ebrahimi (Stronger Than a Bullet) och Gabriela Pichler (Amatörer), hur vi har skapat bilder av länder på film genom tiderna och hur väl dessa egentligen stämmer överens med den verklighet vi lever i idag. Samtalet leds av Maja Kekonius, Göteborg Film Festival. 

Plats & tid

Auktionsverket Kulturarena
måndag 29 januari 15:00 - 15:40