Seminarier

Bar Talk: Boksläpp - Femton år ny svensk film

Det ska till en fransk forskare för att få ihop en samlad genomgång och analys av den samtida svenska filmen. Aurore Berger Bjursell heter hon och är verksam vid Sorbonne och La Châtre. "Femton år ny svensk film – tendenser, teman och talanger", heter den svenska översättningen av boken, som är baserad på 350 sedda filmer, gjorda av 252 filmare. Alla granskade med en objektiv nyfikenhet och utan gränser mellan ”kultur” och ”populärkultur”. Dessutom får vi svar på frågor som hur många fönster och broar det hoppats från i svensk 2000-talsfilm. Författaren diskuterar sina tankar och slutsatser med en panel bestående av filmvetaren Kaly Halkawt, filmprofessorn Göran Du Rees och bokens redaktör Carl Henrik Svenstedt m.fl.
Samtalet avslutas med en kommentar från representanter från Svenska Filmkritikerförbundet.

Moderator: Gunnar Bergdahl, journalist och filmare

Plats & tid

Auktionsverket Kulturarena
söndag 28 januari 18:30 - 19:30