Focus seminar: Another Intelligence

Focus seminar: Another Intelligence

Det senaste året har det blivit tydligt att den nya AI-teknologin kommer förändra filmvärlden. Under en exklusiv seminariedag diskuterar vi den nya intelligensen ur konstnärliga, filosofiska och teknologiska perspektiv.

Dagen presenteras i samarbete med Göteborg&Co och Zenseact.


13.00—13.30 Another Persona – skådespelarna
I den nya versionen av Ingmar Bergmans Persona gör Alma Pöysti en AI-bearbetad nytolkning av Liv Ullmanns ikoniska porträtt av Elisabet Vogler. Vem är det egentligen som skådespelar i Another Persona? Vad innebär den nya teknologin för skådespelarkonsten? Möt Alma Pöysti i ett samtal om konst, metod och teknologi med Nanna Blondell, skådespelerska som tidigt spelade hubbot i serien Äkta människor.

13.30—13.50 Another Persona – tekniken och kreativiteten
Hur går det till att ersätta en skådespelare med en annan? Paul Blomgren DoVan, producent, Henrik Svilling, Face Tool-operatör och Daniel Lägersten, vd, från Gothenburg Film Studios berättar om sitt arbete och sin unika metod.

13.50—14.20 Föreläsning: Manthia Diawara
Manthia Diawara är filmregissör och professor i film- och litteraturvetenskap vid New York University. Han är festivalaktuell med filmen AI: African Intelligence (s. 58), där han drar paralleller mellan AI och senegalesiska anderitualer i en tankeväckande betraktelse över teknolog, politik och kolonialism. Språk: engelska.

14.20—14.30 Paus

14.30—15.00 Vem styr över intelligensen?
Utvecklingen av artificiell intelligens kommer att få svåröverblickbara konsekvenser för kulturen, samhället och arbetslivet. Vad är egentligen en intelligens, och hur ska människan samspela med denna nya form?
Panel: Manthia Diawara, regissör och professor. Sara Wrige, präst i Svenska kyrkan och teknologie doktor i fysik, Veronika Nihlén, kommunikationschef på Zenseact, som arbetar med deep learning och machine learning i bilbranschen.
Moderator: Emanuel Karlsten, journalist och föreläsare.
Språk: engelska.
I samarbete med Svenska kyrkan.

15.00—15.20 Erfarenheter från About a Hero
Möt producenten Mads Damsbo bakom About a Hero, en film skriven av Kaspar Hauser, en AI som är programmerad utifrån legenden Werner Herzogs verk. Mads utforskar de frågor som denna process väckt, sina erfarenheter, och den potentiella inverkan på filmbranschen som inkorporerandet av AI i skapandeprocesser kan ha.
Språk: engelska.

I samarbete med Kulturakademin.

15.20—16.00 Kreativa perspektiv på AI
Vad är kreativitet, vad är autenticitet och vad innebär det om en AI kan få idéer och skapa konst på samma sätt som människor? Hur påverkar det publiken och samhället?
Panel: Mads Damsbo, kreativ producent, Jennifer O’Meara, Associate Professor in Film Studies, the University of Dublin och deltagare i ett forskningsprojekt med titeln ”From Cinematic Realism to Extended Reality: Reformulating Screen Studies at the Precipice of Hyperreality".

Moderator: Emanuel Karlsten, journalist och föreläsare.
Språk: engelska.